תקנון הסטודיו

מבוא 

 1. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 2. מטרת התקנון הינה להסדיר את יחסי הגומלין בין סטודיו Smart Movement לפילאטיס וג'ירוטוניק , למתאמנים .

 3. הסטודיו מציע למתאמנים שיעורי פילאטיס וג'ירוטוניק פרטיים וקבוצתיים , סדנאות מקצועיות ושיעורים מיוחדים מעת לעת.

 4. אין לראות בכל יעוץ כלשהו , אשר ניתן למתאמנים ע"י מדריכי הסטודיו , כייעוץ רפואי.

 5. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בלוח השיעורים ו/או המדריכים מעת לעת, ללא הודעה מראש.

 6. הסטודיו רשאי לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. 

 7. הצטרפותו של כל מתאמן לשיעור בסטודיו, מהווה את הסכמתו לכל האמור בתקנון זה 

         אישור רפואי

 1.          על כל מתאמן  לחתום על טופס הצהרת בריאות בטרם יתחיל את השיעור הראשון שלו.

 2.          המתאמן מצהיר כי הינו  בריא וכשיר  ואין לו  כל מגבלה רפואית  המונעת ממנו לבצע שיעור / אימון .

 3.          המתאמן מצהיר כי נבדק לאחרונה בבדיקה רפואית וכי מצבו הבריאותי תקין.


 

        רישום

 

 1.       הגעה לשיעור מחייבת בהרשמה מראש לשיעור באמצעות  אפליקציה / מזכירות  הסטודיו.

 2.       הכניסה לסטודיו הינו באמצעות מנוי / כרטיסייה בתוקף .

 3.       תשלום עבור כרטיסייה / מנוי יתבצע ,לפני תחילת השיעור .


                                                                                                                                            תוקף כרטיסייה / מנוי     

               

 1.       תוקף הכרטיסייה / מנוי הינו בהתאם  לסוג הכרטיסייה / מנוי אותה רכש המתאמן ,כפי שהוצג במעמד הרכישה.

 2.       לא ניתן להאריך / להקפיא ,  תוקף כרטיסיה / מנוי .             
        יש להקפיד לסיים את יתרת השיעורים שנותרו בכרטיסיה / מנוי , במסגרת התוקף שלה.

 3.       לא ניתן להעביר שיעורים למתאמן אחר  מהכרטיסייה / מנוי אישי , למעט מקרים חריגים , כגון מצב רפואי, שאינו מאפשר להמשיך           להתאמן ובאישור רפואי בלבד.
   

                                                                                                                                                                                  

ביטול שיעור

 1.      ביטול שיעור יעשה דרך האפליקציה או מזכירות הסטודיו .

 2.      ביטול שיעור לא יחשב , אם נעשה  24 שעות ומעלה , לפני תחילת השיעור .
       שיעור שלא יבוטל בזמן , יחויב .

 3.      לגבי שיעורים המתקיימים בימי ראשון ו/או אחרי חג , יש להודיע ביום שישי ו / או בערב חג ,עד השעה 11:00 .

 4.      אי הגעה לשיעור , יחשב כביטול מאוחר של השיעור ולא ניתן יהיה להשלימו.

 

     ביטול / הפסקת מנוי

 

 1.      ניתן לבטל את הכרטיסייה / מנוי  בתוך 14 ימים מיום רכישת כרטיסייה / מנוי חדש , בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא.
       תשלום דמי ביטול יהיה בגובה 5% ממחיר הכרטיסייה שנרכשה  או  100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.

 2.      ביטול  / הפסקת  כרטיסייה / מנוי לאחר אותם 14 ימים ,יתבצע בהתאם לתיקון מספר  37 , לחוק הגנת הצרכן.

 3.      לא יינתן החזר כספי בגין שיעורים שלא נוצלו במסגרת תוקף הכרטיסייה / מנוי  .

   

 

     כללי 

 

 1.      בעת השהיה בסטודיו, המתאמן מתחייב להישמע להוראות המדריכים במקום .

 2.      אין כניסה לשטח האימון ללא אישור מדריך.

 3.      בסמכות המדריך לא להכניס מתאמן שהגיע לאחר תחילת לשיעור.

 4.      המתאמן מתחייב להתנהג בשקט, בנימוס ובכבוד בעת שהותו בסטודיו, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים וכן לא     יפגע בניהולו התקין של הסטודיו.

 5.      השימוש בטלפונים ניידים בתחום הסטודיו אסור בהחלט.

 6.      הנהלת הסטודיו אינה אחראית על אובדן ו/או גניבת ציוד אישי או כל רכוש אחר בשטח הסטודיו.

 7.      חל איסור על הכנסת אוכל , שתיה ו/או עישון בשטח הסטודיו.

 8.      חל איסור על הוצאת, ציוד או רכוש אחר כלשהו השייך לסטודיו, משטח הסטודיו.

 9.      תקנון מעודכן ימצא בכל עת במזכירות הסטודיו / אפליקציה .